IASIS

Το πρωτοποριακό ιατρικό πληροφοριακό σύστημα για όλες τις ανάγκες νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Μεγάλων αλλά και μικρών.

Φυλλάδιο Iasis Φυλλάδιο (Κέντρα Αποκατάστασης & Αποθεραπείας)
Το IASIS είναι ένα πρωτοποριακό ιατρικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο είναι σε θέση να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες νοσηλευτικών ιδρυμάτων κάθε μεγέθους, από γενικές κλινικές και μαιευτήρια μέχρι δημόσια νοσοκομεία. Το φιλικό περιβάλλον εργασίας (UI) και η πελατοκεντρική του σχεδίαση το καθιστούν το απόλυτο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης και του προσωπικού, από το διοικητικό μέχρι το νοσηλευτικό και το ιατρικό.

Το IASIS αποτελεί το νευρικό σύστημα του νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο το διατρέχει κάθετα, από όροφο σε όροφο και οριζόντια από τμήμα σε τμήμα ενοποιώντας κάθε μορφής διαδικασία κάτω από μια κοινή ομπρέλα ελέγχου. Από την επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία μέχρι την εισαγωγή ενός ασθενή και το εξιτήριο το IASIS παρακολουθεί πλήρως κάθε δραστηριότητα του ασθενή μέσα στο κέντρο. • Μοναδικός κωδικός ασθενούς, ανεξάρτητα από το πλήθος των επισκέψεων και των εισαγωγών.
 • Καρτέλα ασθενούς με πλήρη δημογραφικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ) και δυνατότητα καταγραφής σύντομου ιατρικού ιστορικού.
 • Ενοποιημένη οικονομική καρτέλα ασθενούς.
 • Καταγραφή υπενθυμίσεων ανά ασθενή.
 • Πολλαπλοί ασφ. Φορείς & Εταιρείες με συμμετοχές.
 • Πλήρης υποστήριξη διαγνώσεων κατά το διεθνή κωδικοποίηση ICD-10.
 • Καταγραφή δικαιούμενης, επιθυμητής και ληφθείσας θέσης.
 • Επιλογή κλίνης βάση διαθεσιμότητας τμήματος σε πραγματικό χρόνο.
 • Πακέτα, συμφωνίες, ΚΕΝ και παρατηρήσεις εισαγωγής.
 • Λειτουργικός τρόπος γρήγορης επιλογής και καταχώρησης χρεώσεων, εξετάσεων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.
 • Υποστήριξη CHECKUP και άλλων ειδικών πολιτικών τιμολόγησης.
 • Ενσωματωμένη δυνατότητα χρήσης εσωτερικών σημειωμάτων, οδηγιών και μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών.
 • Καταγραφή παράδοσης αποτελεσμάτων με αυτόματη πληροφόρηση τυχόν εκκρεμοτήτων ασθενούς.
 • Υποστήριξη πολλαπλών τιμοκαταλόγων ιδιωτών, ασφαλιστικών φορέων και εταιρειών.
 • Μαζικός έλεγχος εκκρεμοτήτων τιμολόγησης κ.α.
 • Αυτόματη τιμολόγηση ασθενούς.
 • Αυτόματη τιμολόγηση ασφαλιστικών φορέων, εταιρειών.
 • Υποστήριξη κάθε είδους παραστατικού.
 • Διαχείριση υποβολών σε ασφαλιστικά ταμεία.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν τη δυνατότητα αυτή όπως ο ΕΟΠΥΥ.
 • Υποστήριξη προτύπων (template) σε Microsoft Word για την δημιουργία κάθε μορφής εντύπου.
 • Δημιουργία ιατρικών σημειωμάτων με εικόνες, σχέδια και κείμενα.
 • Διαχείριση και προγραμματισμός τακτικής νοσηλείας ασθενών.
 • Προγραμματισμός χειρουργείων.
 • Διαχείριση πλήρους ιατρικού ιστορικό ασθενών.
 • Παρακολούθηση διακίνησης και αναλώσεων υγειονομικού υλικού και φαρμάκων.
 • Πλήθος αναφορών με οικονομικά και στατιστικά δεδομένα.
 • Πλήρης παραμετροποίηση πρόσβασης του κάθε χειριστή.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με φορολογικό μηχανισμό.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα ERP Γενικής Λογιστικής.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα PACS.
 • Πλήρης διασύνδεση με το Diagnosis-LIS για την υποστήριξη και λειτουργία μικροβιολογικών εργαστηρίων.
 • Πλήρης διασύνδεση με το Diagnosis για την υποστήριξη και λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων.

Γραφείο κίνησης

Γραφείο κίνησης
Το γραφείο κίνησης καταγράφει στο IASIS πρώτα τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή καθώς επίσης και τα δεδομένα της εισαγωγής, όπως το ταμείο ασφάλισης, τον αριθμό εισιτηρίου, τη διάγνωση εισόδου (ICD 10), την επιθυμητή θέση, τον θεράποντα ιατρό κλπ. Στη συνέχεια το σύστημα εκτυπώνει αυτόματα κάθε έντυπο που αφορά στην εισαγωγή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει ηλεκτρονικά το βιβλίο ασθενών.
Περισσότερα...

Εξωτερικά ιατρεία

Εξωτερικά ιατρεία
Το υποσύστημα των εξωτερικών ιατρείων καλύπτει πλήρως τα εξωτερικά ιατρεία ενός νοσηλευτικού κέντρου. Διαθέτει πλήρες σύστημα καταγραφής ραντεβού με πολλές δυνατότητες προγραμματισμού και αναζήτησης.

Ο ασθενής καταγράφεται και παραπέμπεται άμεσα στα ανάλογα τμήματα, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους αναμονής, αφού το σύστημα είναι σε θέση να παρακολουθήσει την πορεία του. Πέρα από τα δημογραφικά του στοιχεία, καταγράφονται και τα ασφαλιστικά (φορέας, ΑΜΚΑ, παραπεμπτικά), ο παραπέμπων ιατρός κλπ. Εκτυπώνονται ετικέτες λήψεων με barcode για τα βιολογικά δείγματα, τα οποία στη συνέχεια καταλήγουν στο ανάλογο εργαστήριο για έλεγχο. Εκδίδονται αυτόματα τα οικονομικά παραστατικά ενώ ενημερώνεται και το βιβλίο επίσκεψης.

Κατά την παράδοση των αποτελεσμάτων, το σύστημα ελέγχει αυτόματα για τυχόν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες.
Περισσότερα...

Τμήματα νοσηλείας

Τμήματα νοσηλείας
Το IASIS στα νοσηλευτικά τμήματα καταγράφει αναλυτικά την νοσηλεία των ασθενών. Έτσι καταχωρούνται το υγειονομικό υλικό, τα φάρμακα και οι εξετάσεις.

Γίνεται εκτενής χρήση barcode αλλά και άλλων μηχανισμών αυτοματοποιημένων χρεώσεων, όπου αυτό είναι δυνατό. Ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο η αποθήκη του τμήματος σε φάρμακα και υλικά πληροφορώντας τον χειριστή για τυχόν ελλείψεις με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες και τα όρια ασφαλείας.

Οι νοσηλευτές μπορούν να έχουν άμεση ενημέρωση για την πορεία και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μπορούν επίσης να καταγράψουν τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενή και να ενημερώσουν τους θεράποντες ιατρούς.

Επίσης με βάση τον προγραμματισμό της τακτικής νοσηλείας, το σύστημα εκτυπώνει αυτόματα την χορήγηση των φαρμάκων και εκδίδει τις απαραίτητες ιατρικές συνταγές. Είναι μάλιστα σε θέση να πληροφορήσει τον χειριστή για τη δραστική ουσία των σκευασμάτων, τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις τους και να ενημερώσει ακόμη και για τυχόν ελλείψεις!
Περισσότερα...

Χειρουργικά τμήματα

Χειρουργικά τμήματα
Στα χειρουργικά τμήματα, καταχωρούνται οι επεμβάσεις των ασθενών. Συμπληρώνεται και αποθηκεύεται το πρακτικό χειρουργείου. Εκτός από την ίδια την επέμβαση, καταχωρείται το είδος της νάρκωσης, ο χειρουργός και ο αναισθησιολόγος, οι εργαλειοδότες νοσηλευτές κλπ. Παράλληλα γίνονται και απαραίτητες χρεώσεις υγειονομικού υλικού και φαρμάκων.

Ειδικά για τους τοκετούς καταχωρούνται και άλλα δεδομένα που αφορούν στη γέννηση του παιδιού, όπως το φύλο, οι διαστάσεις, το βάρος κλπ.

Εδώ επίσης γίνεται και ο προγραμματισμός των αιθουσών για τα προσεχή χειρουργεία, οργανώνοντας πλήρως τα συγκεκριμένα τμήματα.
Περισσότερα...

Ιατρικά σημειώματα & οδηγίες

Χειρουργικά τμήματα
Το IASIS διαθέτει ένα πολύ εξελιγμένο μηχανισμό εσωτερικής ενημέρωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δύο βασικά εργαλεία, τα ιατρικά/νοσηλευτικά σημειώματα και τις οδηγίες/υπενθυμίσεις.

Τα ιατρικά/νοσηλευτικά σημειώματα είναι καταχωρήσεις των ιατρών και των νοσηλευτών σχετικά με τους ασθενείς. Σε αυτά καταγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τη νοσηλεία αλλά και την γενικότερη πορεία της υγείας των ασθενών μέσα στο ιατρικό κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πλήρως ενημερωμένο περιβάλλον μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών το οποίο όπως είναι φυσικό συμβάλει τα μέγιστα στην γρηγορότερη ανάρρωση του ασθενή.

Ένα άλλο «εργαλείο» του συστήματος είναι το υποσύστημα των οδηγιών/υπενθυμίσεων. Με αυτό το υποσύστημα οι χειριστές μπορούν να καταχωρήσουν υπενθυμίσεις, να κάνουν λίστες εργασιών, ακόμη και να δώσουν ε
Περισσότερα...

Εργαστήρια in vitro & in vivo

Εργαστήρια in vitro & in vino

in vitro

Το IASIS διαθέτει ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης εργαστηρίων (LIS: Laboratory Information System).

Υποστηρίζει κάθε είδους εργαστηριακές εξετάσεις όπως αιματολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές κλπ. Είναι επίσης σε θέση να υποστηρίξει και ειδικά εργαστήρια όπως ιστοπαθολογικά, μοριακής βιολογίας, πυρηνικής ιατρικής κλπ. Να σημειωθεί μάλιστα ότι είναι συμβατό με την πιστοποίηση του ΕΣΥΔ 17025.

Διασυνδέεται με κάθε είδους εργαστηριακούς αναλυτές, αρκεί να διαθέτουν πρωτόκολλο διασύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο και με τη χρήση ετικετών barcode οι αναλυτές προγραμματίζονται αυτόματα ενώ και τα αποτελέσματα μεταφέρονται αυτόματα στον φάκελο του ασθενούς, αποκλείοντας τη πιθανότητα λάθους και μειώνοντας τους χρόνους παράδοσης των αποτελεσμάτων.

in vivo

Για τις απεικονιστικές εξετάσεις το IASIS είναι σε θέση να καταγράψει τα διάφορα πορίσματα ενώ όταν διασυνδεθεί με συστήματα DICOM μπορεί να εμφανίσει και τις ιατρικές εικόνες, όπως αξονικές και μαγνητι-κές τομογραφίες, ακτινογραφίες κλπ. Επίσης μπορεί να διασυνδεθεί με υπερήχους και να καταγράψει εικόνες κλπ.
Περισσότερα...

Φαρμακείο

Φαρμακείο
Στο IASIS το φαρμακείο αποτελεί ένα νευραλγικό τμήμα του πληροφοριακού συστήματος. Σε αυτό ελέγχεται συνολικά η διαχείριση του φαρμάκου σε ολόκληρο το νοσηλευτικό κέντρο.

Το IASIS θεωρεί ότι υπάρχει ένα κεντρικό φαρμακείο-αποθήκη στην κλινική, ενώ τα επιμέρους τμήματα διαθέτουν το καθένα μια δικιά τους, μικρότερη αποθήκη φαρμάκων. Έτσι τα τμήματα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο φαρμακείο, μέσω του συστήματος, τις παραγγελίες τους, είτε συγκεντρωτικά (ανά τμήμα) είτε ανά ασθενή. Εκεί οι παραγγελίες ελέγχονται και βάση των διαθέσιμων ποσοτήτων και σκευασμάτων οι οποίες υπάρχουν στο ERP, στέλνονται οι κατάλληλες ποσότητες πίσω στα τμήματα. Κατά τη χορήγηση των φαρμάκων αυτόματα αποτυπώνονται στο σύστημα οι αναλώσεις ανά ασθενή, τμήμα και ανά κατηγορία περιστατικού. Τυπώνονται αυτόματα οι συνταγές των ασθενών, καθώς επίσης και όλα τα έντυπα όπως αυτό επιβάλλεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Εκεί επίσης δημιουργούνται οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές, ελέγχονται οι διαθέσιμες ποσότητες, ορίζονται ποσότητες ασφαλείας κλπ. Γίνεται ευρεία χρήση αναγνωστών barcode για την εύκολη ταυτοποίηση των σκευασμάτων.

Τέλος το IASIS ενημερώνεται μαζικά για τις αλλαγές των τιμών των φαρμάκων, ενώ μπορεί να διαχειριστεί τα φάρμακα είτε σε κουτιά είτε σε μονάδες συσκευασίας (unidose).
Για την πλήρη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών απαιτείται η διασύνδεση κατάλληλου συστήματος ERP με το IASIS.
Περισσότερα...

Αποθήκες

Αποθήκες
Το υγειονομικό υλικό διαχειρίζεται και αυτό από το IASIS. Κι εδώ πάλι το σύστημα θεωρεί ότι υπάρχει μια κεντρική αποθήκη, ενώ τα επιμέρους τμήματα διαθέτουν το καθένα μια δικιά τους, μικρότερη.

Όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να ελέγχονται συνεχώς ως προς το απόθεμά τους, τις ανάγκες τους και τις αναλώσεις τους. Η διακίνηση του υλικού παρακολουθείται ηλεκτρονικά. Μπορούν και σε αυτήν την περίπτωση να οριστούν όρια ασφαλείας και ανατροφοδότησης.

Έχουμε πλήρη λογιστικό έλεγχο κεντρικής αποθήκης, έλεγχο προμηθευτών, αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας παραγγελιών προς τους προμηθευτές, κλπ.

Η κεντρική αποθήκη μπορεί να διαχειριστεί τα προϊόντα είτε σε επίπεδο συσκευασίας είτε σε επίπεδο τεμαχίου.

Τέλος, κι εδώ γίνεται ευρεία χρήση αναγνωστών barcode για την εύκολη ταυτοποίηση των προϊόντων.

Για την πλήρη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών απαιτείται η διασύνδεση κατάλληλου συστήματος ERP με το IASIS.
Περισσότερα...

Λογιστήριο ασθενών

Λογιστήριο ασθενών
Στο λογιστήριο ασθενών το IASIS είναι το βασικό εργαλείο υπολογισμού του λογαριασμού των ασθενών.
Η δημιουργία του λογαριασμού εκτελείται σε 3 βασικά στάδια: τη διαχείριση, την κοστολόγηση και την τιμολόγηση.

Κατά τη διαχείριση το σύστημα αυτόματα αλλά και σε συνεργασία με τους χειριστές «τακτοποιεί» τις χρεώσεις και κατ’ επέκταση τον λογαριασμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ασφαλιστικού φορέα ή της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία καλύπτεται ο ασθενής. Έτσι για παράδειγμα το σύστημα μπορεί να γνωρίζει τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ).

Κατά τη δεύτερη φάση, στην «κοστολόγηση» το IASIS εφαρμόζει πλέον τους κατάλληλους τιμοκαταλόγους με βάση τους οποίους θα γίνει ο λογαριασμός. Εδώ πλέον, αποτυπώνονται πολύ παραστατικά η ανάλυση του λογαριασμού σε επίπεδο χρέωσης. Φαίνεται πως μερίζονται οι διάφορες χρεώσεις ανάλογα με το πλήθος των υπόχρεων του κάθε λογαριασμού (ασφαλιστικοί φορείς, εταιρείες και ιδιώτες), ενώ οι χειριστές μπορούν να επέμβουν για να δώσουν τις τελευταίες «πινελιές», όπως επιπλέον έκπτωση κλπ.

Τέλος κατά την τιμολόγηση, το σύστημα εφαρμόζει το ενδεχόμενο ΦΠΑ (ανάλογα με το είδος της χρέωσης), και εκδίδει τα τελικά παραστατικά.
Περισσότερα...

Υποβολή λογαριασμών

Υποβολή λογαριασμών
Η τιμολόγηση και οι υποβολές στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για κάθε νοσηλευτικό κέντρο. Από τη στιγμή μάλιστα που πλέον στον ΕΟΠΥΥ, αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, η δυνατότητα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, όπως το IASIS να την εφαρμόζει είναι επιτακτική.

Το IASIS, λοιπόν, συγκεντρώνει αυτόματα κάθε μήνα όλες τις χρεώσεις των ασθενών και με τη βοήθεια διαφόρων κανόνων, αλλά και του κάθε λογαριασμού, όπως αυτός δημιουργήθηκε κατά το εξιτήριο των ασθενών, δημιουργεί ένα αρχείο HL7 για να υποβληθεί.

Από εκεί και πέρα το IASIS παρακολουθεί την εξέλιξη της υποβολής και την εξόφλησή της. Μάλιστα σε συνδυασμό με την οικονομική καρτέλα του ασφαλιστικού φορέα, γνωρίζει και τις πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στο ίδρυμα.

Για τις ασφαλιστικές εταιρίες, αυτές τιμολογούνται αυτόματα με βάση ξεχωριστούς τιμοκαταλόγους. Η κάθε μια έχει τη δική της οικονομική καρτέλα, και τον δικό της τρόπο τιμολόγησης, αναλυτικά (ανά ασθενή) ή συγκεντρωτικά.

Το IASIS είναι ένα ισχυρό ιατρικό πληροφοριακό σύστημα πλήρως εναρμονισμένο με τον νέο ΚΦΑΣ. Ειδικότερα καλύπτει πλήρως λογιστικά-φορολογικά θέματα, τα οποία είναι συναρτημένα με τη νοσηλεία των ασθενών. Έτσι τηρεί για παράδειγμα, ηλεκτρονικά πλέον (με φορολογικό μηχανισμό) το βιβλίο εσωτερικών ασθενών, τη φορολογική σήμανση παραστατικών κλπ.

Επίσης είναι σε θέση να συνεργαστεί με όλα τα σύγχρονα συστήματα ERP .
Περισσότερα...

Στατιστικά στοιχεία-αναφορές

Στατιστικά στοιχεία - αναφορές
Το IASIS είναι σε θέση να διαχειριστεί κάθε δεδομένο που διαθέτει ως στατιστικό στοιχείο για την εξαγωγή διαφόρων συμπερασμάτων. Διαθέτει ήδη μια μεγάλη ποικιλία έτοιμων αναφορών και γραφημάτων για την ανάλυση εσόδων, την ποιοτική ανάλυση των εισαγωγών, κόστος νοσηλείας, τους θεράποντες και τους παραπέμποντες ιατρούς, κλπ. Πολλές από αυτές μπορούν να εξαχθούν για περεταίρω επεξεργασία και στο EXCEL. Βέβαια, πολύ εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν και νέες αναφορές με βάση τις απαιτήσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Περισσότερα...

Οργάνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος

Οργάνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος
Το IASIS δεν θα ήταν πλήρες εάν, εκτός από ένα σύγχρονο ιατρικό πληροφοριακό σύστημα, δεν υποστήριζε και τη γενικότερη λειτουργία ενός νοσηλευτικού ιδρύματος. Έτσι αποτελεί το «δεξί χέρι» κάθε χειριστή αφού μπορεί να λειτουργήσει και ως ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ατζέντα, υποστηρίζοντας ηλεκτρονικά μηνύματα και υπενθυμίσεις, λίστες εργασιών, εκκρεμότητες, κλπ.
Περισσότερα...
Placeholder

Διασυνδεσιμότητα

Το IASIS όπως κάθε σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει πολλαπλούς τρόπους διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα και συσκευές. Υποστηρίζονται διάφορα πρωτόκολλα όπως το HL7, ASTM, DICOM, κλπ.

Παραδείγματα διασύνδεσης:

 • Με αναλυτές (Diagnosis LIS)
 • Με συστήματα PACS
 • Με ιατρικά απεικονιστικά μηχανήματα
 • Με φορολογικούς μηχανισμούς
 • Με άλλα ERP για γενική λογιστική
 • Με τηλεφωνικά κέντρα
Το IASIS είναι το μοναδικό πληροφοριακό σύστημα στην Ελλάδα το οποίο υποστηρίζει εγγενώς πολλαπλά νοσηλευτικά ιδρύματα σε πολλαπλά διοικητικά σχήματα εταιριών και ομίλων σε πραγματικό χρόνο!