Η Εταιρεία

Σκοπός της εταιρίας Data Design είναι η μελέτη, ανάλυση, παραγωγή, εισαγωγή συστημάτων και λογισμικού Η/Υ και εμπορία αυτών. Οι εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες και εμπορία συστημάτων υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το λογισμικό που αναπτύσσει η εταιρεία απευθύνεται κυρίως στον Ιατρικό χώρο, και καλύπτει τόσο την καθαρά επιστημονική πλευρά, όσο και την οικονομική. Η είσοδος στον ιατρικό χώρο άρχισε με την πλήρη μηχανογράφηση του Μαιευτηρίου ΗΡΑ, ξεκινώντας με την εγκατάσταση δικτύου στο λογιστήριο της κλινικής για την κάλυψη των αναγκών των εσωτερικών ασθενών. Το 1990 έγινε επέκταση του δικτύου σε όλα τα τμήματα της κλινικής ενώ εγκαταστάθηκαν σταθμοί εργασίας στους ορόφους, με σκοπό την αποσυμφόρηση του λογιστηρίου, από όπου γινόντουσαν οι χρεώσεις στους ασθενείς. Παράλληλα αναπτύχθηκε εφαρμογή για την παρακολούθηση των εξωτερικών ασθενών.


1990

Το 1990 ανέλαβε την μηχανογράφηση του διαγνωστικού κέντρου EUROMEDICA η οποία ολοκληρώθηκε και λειτούργησε το 1991. Από το 1992 ανέλαβε την μηχανογράφηση και άλλων διαγνωστικών κέντρων (MEDICHECK, ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ κλπ). Με την επέκταση της EUROMEDICA και την δημιουργία κεντρικών εργαστηρίων, η Data Design ανέπτυξε την εφαρμογή για την on line διαχείριση των αποτελεσμάτων, μέσω Hellas Com, των εργαστηρίων με τα διαγνωστικά κέντρα.


1995

Το 1995 με την κυκλοφορία των Windows 95 η εταιρεία κάνει στροφή σε ανάπτυξη client server εφαρμογών χρησιμοποιώντας γλώσσες 4ης γενιάς. Το πρώτο προιόν που κυκλοφορεί είναι το Genesis που απευθύνεται σε Ιατρούς Μαιευτήρες Γυναικολόγους. Κατόπιν αναπτύσσει εφαρμογές και για άλλες ειδικότητες.

1997

Το 1997 ως υπεργολάβος της Δέλτα Πληροφορική αναπτύσσει την εφαρμογή Accreditation για το 6ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου με την οποία έγινε η διαπίστευση 16.000 ατόμων σε χρόνο μικρότερο των 3 λεπτών ανά άτομο, γεγονός που επισημάνθηκε από όλες τις ξένες αποστολές (Ελάχιστος χρόνος στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα 20 λεπτά). Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με Centura και χρησιμοποιούσε σαν βάση δεδομένων τον SQL Server 6.5, εγκατεστημένο σε έναν ΝΤ Server στον οποίον είχαν πρόσβαση με μισθωμένες γραμμές, 43 σταθμοί εργασίας που υπήρχαν σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Με την εφαρμογή αυτή έγινε η διαπίστευση σε δύο Παγκόσμια πρωταθλήματα ιππασίας, σε αθλητικά συνέδρια, στο παγκόσμιο και πανευρωπαικό πρωτάθλημα άρσης βαρών το 1999 και το 2002 αντίστοιχα.


1998

Το 1998 κυκλοφορεί το Profil Flash που αφορά την διαχείριση μη εργαστηριακών εξετάσεων. Δίνεται βάρος στην ψηφιοποίηση εικόνων από ιατρικά μηχανήματα, την απ’ευθείας καταχώρηση στον ιατρικό φάκελλο του ασθενή και την εκτύπωση τους σε κοινό χαρτί, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του κόστους. Επιπλέον αναπτύσσεται interface για όλες τις συσκευές με TWAIN driver, για την απ’ευθείας μεταφορά εξωτερικών δεδομένων στον φάκελο του ασθενούς.

2000

Το 2000 ξεκινά η ανάπτυξη του Diagnosis και του Iasisnet μιά σειρά ολοκληρωμένων εφαρμογών client server για την πλήρη κάλυψη των αναγκών διαγνωστικών κέντρων και κλινικών. Τον Ιανουάριο του 2002 ξεκινά σταδιακά η εγκατάσταση του στον όμιλο διαγνωστικών κέντρων και κλινικών της EUROMEDICA A.E. σε 18 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 400 χρήστες. Ολα τα επι μέρους υποκαταστήματα αποτελούν ένα δίκτυο WAN (Wide Area Network) Η/Υ και χρησιμοποιούν μία κοινή βάση δεδομένων.
Η επικοινωνία εξασφαλίζεται με την χρήση δικτύου VPN μεταξύ του κεντρικού server και των απομακρυσμένων υποκαταστημάτων. Για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας σε 24ωρη βάση, έχει εγκατασταθεί σύστημα cluster server που αποτελείται από δύο servers με τέσσερις επεξεργαστές ο καθ’ ένας και κεντρική μνήμη RAM 8 Gb. Ο αποθηκευτικός χώρος αποτελείται από συστοιχεία 12 οπτικών δίσκων RAID συνολικής χωριτικότητας 780 GB.


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η Data Design απασχολεί προσωπικό στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πτυχιούχοι όλοι Ανωτάτων σχολών στον κλάδο της πληροφορικής.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η μακρόχρονη εμπειρία και η συνεχής ενασχόληση με τον ιατρικό χώρο, έχει καταστήσει την Data Design στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες που μπορούν να δώσουν συνολική και ολοκληρωμένη λύση ξεκινώντας από ένα ιατρείο μέχρι μεγάλα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές. Η Data Design έχει μιά δυναμική παρουσία στον χώρο της πληροφορικής και αναπτύσσεται συνεχώς, δίδοντας έμφαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και τέλος στην πλήρη κάλυψη των αναγκών μηχανογράφησης των πελατών της.